Polityka prywatności

Legenda

Zaangażowanie w ochronę poufności danych osobowych.
Gromadzone dane.
Sposoby wykorzystania danych.
Szyte na miarę usługi reklamowe i oferty.
Udostępnianie informacji firmom trzecim.
Dane finansowe.
Uzyskiwanie dostępu lub wprowadzanie zmian do danych osobowych.
Prawa Użytkownika wynikające z przepisów ochrony danych osobowych stanu Kalifornia .
Dane zgromadzone na naszej stronie internetowej.
Istotne kwestie dotyczące ujawniania danych, polityka firmy i dane kontaktowe.

Niniejsza Polityka prywatności spółki PowerMat Technologies Ltd. (dalej „Polityka”) określa politykę dotyczącą ochrony danych osobowych prowadzoną przez spółkę PowerMat Technologies Ltd. i spółki z nią powiązane (w tym spółki zależne będące w całości własnością spółki PowerMat Technologies Ltd. lub w których spółka PowerMat Technologies Ltd. ma udział większościowy lub mniejszościowy) (dalej łącznie „PowerMat”, „spółka” lub „my”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika z aplikacji mobilnej PowerMat (dalej „Aplikacja”), punktów ładowania PowerMat („punkty ładowania PowerMat”, „punkty ładowania” lub „punkty PowerMat”), wszelkich powiązanych z tym usług, w tym strony internetowej http://www.PowerMat.com (i każdej innej strony, która zawiera niniejszą politykę spółki) (dalej „strona” lub „strony”), zakupów produktów PowerMat za pośrednictwem strony internetowej, a także wszelkich innych usług, które są regulowane na mocy niniejszej Polityki prywatności (łącznie „Usługi”).

PowerMat szanuje prywatność Użytkownika i zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych Użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności ujawnia informacje, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, a także sposoby, w jakie przetwarzamy, udostępniamy i zabezpieczamy takie informacje. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia również możliwości, jakimi dysponuje Użytkownik w tym zakresie. Niniejsza Polityka prywatności ujawnia również oddzielnie, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, udostępniamy i zabezpieczamy informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

O ile nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie lub w Aplikacji, niniejsza Polityka odnosi się tylko do informacji zgromadzonych za pośrednictwem Usług i nie dotyczy danych zgromadzonych poza Usługami.

Każdy, kto odwiedza stronę z Usługami, przegląda ją, ściąga Usługi lub korzysta z nich w jakikolwiek inny sposób („Użytkownik”) jest objęty zasadami niniejszej Polityki. Przed zatwierdzeniem jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowania Usługi, należy zapoznać się z niniejszą Polityką. Korzystanie z Usługi, w tym podanie jakichkolwiek danych osobowych, oznacza akceptację zasad i reguł zawartych w niniejszej Polityce i zgodę na przesłanie swoich danych do Stanów Zjednoczonych i innych państw, gdzie firma PowerMat ma swoje oddziały, i na przetwarzanie tych danych w tych państwach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce, nie jest uprawniony do korzystania z Usługi.

Informacje, które pozyskujemy

Usługa udostępnia narzędzia, które umożliwiają Użytkownikom bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych w różnych przestrzeniach i miejscach publicznych, w których zainstalowano PowerMat Spots – punkty ładowania. Od Użytkowników Usługi pozyskujemy następujące informacje: (a) dane osobowe; (b) dane nieosobowe; oraz (c) dane gromadzone w sposób pasywny. Wszystkie te trzy kategorie danych są w niniejszej polityce określane zbiorczymi terminami „informacje” lub „dane”.

A. Dane osobowe pozyskiwane od osób prywatnych

Możemy pozyskać i przechowywać wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi, które pozwolą nam zidentyfikować Użytkownika, skontaktować się z nim lub ustalić tożsamość innych osób prywatnych. Te informacje to tzw. dane osobowe (Personally Identifiable Information, „PII”). Dane osobowe, które Użytkownik udostępnia firmie PowerMat, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.
Oto przykłady danych osobowych, o których podanie możemy zwrócić się do Użytkownika:
• Numer telefonu komórkowego Użytkownika lub jego numer IMEI (międzynarodowy numer identyfikacyjny telefonu komórkowego);
• Adres email Użytkownika;
• Adres domowy lub miejsca pracy Użytkownika, ewentualnie inne dane kontaktowe; bądź;
• Wszelkie inne dane osobowe podawane przez Użytkownika na temat swój i innych osób przy otwieraniu konta na naszej stronie internetowej, wysyłaniu nam maila, kontaktowaniu się z obsługą klienta lub komunikowaniu z nami w jakikolwiek inny sposób;
• Informacje związane z kontem w wybranym portalu społecznościowym, którym posługuje się Użytkownik, aby zapisać się lub zalogować do Usługi, albo kiedy Użytkownik przypisuje to konto do naszej Usługi. Np. jeśli Użytkownik przypisze do Usługi swoje konto na portalu Facebook, możemy uzyskać dostęp do jego profilu (nazwa profilu, zdjęcie profilowe, wiek, płeć, język, kraj i inne informacje publiczne), listy znajomych i adresu mailowego. Jeśli Użytkownik zapisuje się bądź loguje do Usługi, posługując się kontem na innym portalu społecznościowym, jak Twitter czy Tumblr, albo przypisuje to konto do Usługi, możemy pozyskać tego rodzaju informacje również z tych sieci społecznościowych.
• Inne informacje, które Użytkownik może nam udostępnić, chcąc uzyskać dostęp do bezpłatnych usług, wziąć udział w loterii lub konkursie albo zadać nam pytanie.

B. Dane nieosobowe

Od czasu do czasu możemy poprosić Użytkownika o dostarczenie nam lub zezwolenie nam na gromadzenie danych nieosobowych, czyli danych, które same w sobie nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika, jak imię, data urodzin, kod pocztowy, informacje demograficzne lub informacje dotyczące lokalizacji. Te dane nieosobowe mogą również obejmować dokładną lokalizację GPS, o ile Użytkownik zezwoli usłudze na zbieranie takich informacji, lub ogólną lokalizację, jak miasto, region i państwo, w którym przebywa Użytkownik podczas pobierania Aplikacji. Czasami firma PowerMat dokonuje agregacji lub anonimizacji danych osobowych, tak by uzyskać dane nieosobowe, które nie mają służyć identyfikacji konkretnego użytkownika.

C. Informacje gromadzone elektronicznie w sposób pasywny

My i nasi partnerzy będący firmami trzecimi, jak operatorzy punktów ładowania lub sprzedawcy usług analitycznych, z którymi współpracujemy (ogólnie zwani naszymi „partnerami”), możemy automatycznie gromadzić niektóre rodzaje informacji pasywnych podczas korzystania przez Użytkownika z usługi. Dotyczy to również informacji pozyskanych z odbiorników („odbiorniki”), które muszą być przypisane do urządzeń mobilnych, aby możliwe było bezprzewodowe ładowanie. Na przykład możemy, za pośrednictwem urządzenia bezprzewodowego Użytkownika i/lub Aplikacji (w tym w wyniku korzystania przez Użytkownika z punktów ładowania), automatycznie pozyskać dane takie jak identyfikator urządzenia, np. IDFA (dla urządzeń z systemem iOS) lub adres MAC bądź inny niepowtarzalny identyfikator, model urządzenia bezprzewodowego, wersja systemu operacyjnego czy dane sieci bezprzewodowej. My (lub nasi partnerzy) możemy również gromadzić informacje użytkowe dotyczące usługi, częstotliwość korzystania z niej przez Użytkowników, adresy odwiedzonych stron, odwiedzone formularze i ekrany, statusy sesji ładowania i podobne dane związane z urządzeniem bezprzewodowym Użytkownika, jego odbiornikiem czy korzystaniem z punktu ładowania. Dane te są wykorzystywane w celu dostarczania usług Użytkownikowi, analizowania jakości naszych usług i ich ulepszania, w celach diagnostycznych, w tym z myślą o ulepszaniu pomocy dla Użytkowników, a także mogą być wykorzystywane do celów statystycznych. Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu identyfikacji urządzenia, na którym używana jest usługa, oraz uzyskania danych dotyczących sesji ładowania urządzenia, takich jak godzina rozpoczęcia i zakończenia ładowania, miejsce ładowania i historia zakupów za pośrednictwem usługi.

D. Informacje nt. lokalizacji urządzenia

Użytkownik może skorzystać z urządzenia bezprzewodowego, aby bezpłatnie pobrać Aplikację za pośrednictwem platform firm trzecich, na przykład sklepu Apple iTunes lub Google Play. Zarówno Aplikacja, jak i system operacyjny mobilnego urządzenia użytkownika (np. iOS firmy Apple bądź Android firmy Google) mogą udostępniać dodatkowe funkcje związane z wykorzystaniem różnych narzędzi lokalizacji urządzenia. Są to:
(i) dokładna lokalizacja bezprzewodowego urządzenia Użytkownika ustalana z wykorzystaniem funkcji lokalizacji GPS urządzenia; (ii) dokładna lokalizacja punktu ładowania, z którego Użytkownik korzysta do naładowania swojego urządzenia mobilnego; (iii) ogólniejsze informacje lokalizacyjne, jak miasto, region lub państwo, w którym przebywa użytkownik podczas pobierania Aplikacji; (iv) identyfikator urządzenia mobilnego Użytkownika, adres IP lub system operacyjny; oraz (v) informacje użytkowe. Na przykład jeśli Użytkownik sobie życzy, jego lokalizacja może zostać wykorzystana, aby udostępnić mu lokalizację punktów ładowania, aby mógł naładować swoje urządzenie. Użytkownik zostanie (lub został) poinformowany o możliwości skorzystania z tej funkcji podczas instalacji. Jeśli Użytkownik zechce zrezygnować z usługi, jedynym wyjściem (chyba że do tego czasu wprowadzona zostanie inna możliwość) jest odinstalowanie lub wyłączenie aplikacji na urządzeniu. W takim przypadku nie jest możliwe uzyskanie zwrotu żadnych kwot, które już uiszczono. Użytkownik może również kontrolować ustawienia lokalizacji w ustawieniach systemu operacyjnego swojego urządzenia (np. iOS lub Android). Jednak nawet jeśli Użytkownik wyłączył funkcję lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia lub nie uruchomił funkcji lokalizacji punktów ładowania, PowerMat i partnerzy firmy PowerMat będący operatorami obiektów, w których mieszczą się punkty ładowania, mogą poznać lokalizację urządzenia mobilnego Użytkownika podczas korzystania przez niego z punktu ładowania. Ponadto lokalizacja każdego urządzenia bezprzewodowego korzystającego z usługi lub produktu dostarczonego przez firmę trzecią (tj. nie przez firmę PowerMat ani któregoś z partnerów firmy) będzie podlegać zasadom prywatności tej firmy. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma PowerMat nie odpowiada za wykorzystywanie lub udostępnianie przez firmę trzecią informacji dotyczących lokalizacji bezprzewodowego urządzenia użytkownika.
Należy pamiętać, że nasi partnerzy będący operatorami punktów ładowania lub obiektów, w których mieszczą się punkty ładowania, są firmami niezależnymi od firmy PowerMat i mogą stosować własną politykę prywatności i warunki użytkowania. Oznacza to, że Użytkownik może być zobowiązany do ich zaakceptowania przed skorzystaniem z punktu ładowania i że mogą one inaczej niż niniejszy dokument określać zasady wykorzystywania informacji pozyskiwanych w trakcie korzystania z Usługi.

Jak korzystamy z informacji:

Informacje o Użytkowniku mogą nam posłużyć m.in.:
• aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług i zarządzanie swoim kontem;
• do nieograniczonej komunikacji z Użytkownikiem, w tym odpowiadania na pytania i komentarze lub uzyskiwania informacji zwrotnych dotyczących naszej firmy, reklamodawców lub partnerów;
• dla celów reklamowych i promocyjnych firmy PowerMat lub jej partnerów albo aby udzielać Użytkownikowi informacji o produktach i usługach;
• aby dostarczać Użytkownikowi zindywidualizowane reklamy i oferty (szczegółowe informacje poniżej w Sekcji IV);
• aby udzielać naszym reklamodawcom informacji związanych z korzystaniem z usług i ułatwiać im realizację zamówień, które Użytkownik mógł złożyć u reklamodawcy lub partnera;
• aby informować Użytkownika na bieżąco o zmianach w dostępnych funkcjach lub o nowych usługach oferowanych przez firmę PowerMat;
• aby indywidualizować, personalizować, analizować, oceniać, dopasowywać i ulepszać Usługi tak, aby wychodziły naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika, firmy PowerMat, jej współpracowników, reklamodawców lub partnerów;
• aby zanonimizować lub zagregować dane osobowe na różne potrzeby jak analizy rynku, analizy przepływu, raporty i inna dokumentacja do użytku wewnętrznego;
• aby czuwać nad właściwą realizacją umów zawartych z Użytkownikiem, przeciwdziałać oszustwom i innym zakazanym lub nielegalnym działaniom oraz, ogólnie, by dbać o to, by firma działała w zgodzie z obowiązującym prawem;
• aby umożliwić naszym partnerom lub operatorom obiektów, w których znajdują się punkty ładowania, kontakt z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty promocyjnej.

Zindywidualizowane reklamy i oferty:

Aplikacja może zawierać technologię reklamową firmy zewnętrznej umożliwiającą wyświetlanie reklam zindywidualizowanych podczas korzystania z usług. Kiedy Użytkownik korzysta z usług, informacje zbierane w sposób pasywny lub informacje pozyskiwane elektronicznie za pośrednictwem jego urządzenia mobilnego i aplikacji, w tym identyfikacja urządzenia mobilnego i inne informacje dotyczące urządzenia mobilnego takie jak wyszczególnione powyżej (lub funkcjonalnie do nich podobne) mogą być pozyskiwane przez nas lub firmę zewnętrzną będącą operatorem zastosowanej technologii reklamowej. Informacje te mogą być wykorzystywane przez PowerMat lub platformy reklamowe i usługi firm zewnętrznych w celu dostarczania Użytkownikowi zindywidualizowanych reklam oraz dokonywania analiz związanych z tymi reklamami, a także innymi aplikacjami lub działaniami na urządzeniach mobilnych śledzonych przez zewnętrznych operatorów. Technologie te mogą również kontrolować, ile razy Użytkownik widzi daną reklamę, wyświetlać reklamy związane z jego zainteresowaniami oraz mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Zlogowane lub zebrane dane mogą, ale niekoniecznie muszą, zawierać adres IP, kod jednostkowy urządzenia I.D. lub adres MAC, identyfikatory reklamowe, jak Apple IDFA bądź Android Advertising, typy i języki, dane sesji, w tym datę i czas, producenta i model urządzenia, dostawcę Internetu, strony wejściowe i wyjściowe, system operacyjny i jego wersję, rozłożenie strumienia kliknięć, operatora sieci, identyfikatora użytkownika w sieci operatora, dokładną lokalizację geograficzną (np. dane GPS), kliknięcia w reklamy, reklamy już wyświetlone, czas oglądania reklamy, jej rozmiary, odpowiedź na reklamę (jeśli dotyczy), aplikacje zainstalowane na urządzeniu, miasto oraz ogólne użytkowe dane internetowe dotyczące Użytkownika, jego sposobu korzystania z usługi oraz jego sposobu korzystania z Internetu. Wszystkie informacje pozyskane i wykorzystywane przez PowerMat są objęte niniejszą Polityką prywatności i mogą być udostępnione firmom trzecim w formie niemającej na celu osobistej identyfikacji Użytkownika, mogą natomiast być wykorzystane do ustalenia modelu wykorzystywanego urządzenia lub miejsca korzystania z urządzenia. Jako że te informacje lub informacje dotyczące lokalizacji urządzenia są pozyskiwane przez firmy zewnętrzne, a nie przez PowerMat, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że są one pozyskiwane i zarządzane zgodnie z polityką prywatności tych firm trzecich i że PowerMat nie odpowiada za technologie elektroniczne wykorzystywane w reklamach firm zewnętrznych.
Rezygnacja ze zindywidualizowanej reklamy podczas korzystania z aplikacji:

Jeśli w chwili opublikowania niniejszych zasad Użytkownik korzysta z urządzenia z systemem operacyjnym iOS i nie chce otrzymywać zindywidualizowanych reklam związanych z jego zainteresowaniami podczas korzystania z Aplikacji, może z nich zrezygnować, wchodząc na swoim urządzeniu pod adres http://oo.apple.com. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzenia z systemem operacyjnym iOS6, może ograniczyć wyświetlanie reklam zindywidualizowanych również w następujący sposób: otworzyć „Ustawienia” (Settings), kliknąć w „Ogólne” (General), kliknąć „To urządzenie” (About), przewinąć na dół sekcji „To urządzenie”, kliknąć w „Reklamy” (Advertising) i zmienić ustawienie „Ogranicz śledzenie reklam” (Limit Ad Tracking) na ON. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzenia z systemem operacyjnym iOS7 albo iOS8 może ograniczyć wyświetlanie reklam zindywidualizowanych również w następujący sposób: otworzyć „Ustawienia” (Settings), kliknąć w „Prywatność” (Privacy), przewinąć na dół sekcji i kliknąć „Advertising” (Reklamy), po czym zmienić ustawienie „Ogranicz śledzenie reklam” (Limit Ad Tracking) na ON. Jeśli użytkownik korzysta z urządzenia z systemem operacyjnym Android i nie chce otrzymywać zindywidualizowanych reklam związanych z jego zainteresowaniami podczas korzystania z Aplikacji, może odwiedzić stronę Ustawień reklamowych Google (Ads Preferences), używając przeglądarki na swoim urządzeniu, i tam wprowadzić odpowiednie zmiany. Należy pamiętać, że w związku z tym, że technologia reklamowa jest wbudowana w Aplikację, Użytkownik może otrzymywać reklamy podczas korzystania z Aplikacji nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania zindywidualizowanej reklamy. W takiej sytuacji wyświetlane reklamy po prostu nie będą dopasowane do zainteresowań Użytkownika. Przy czym należy mieć na uwadze, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób odnośny operator platformy umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie zindywidualizowanej reklamy lub rezygnację z jej otrzymywania. W związku z tym postępowanie związane z rezygnacją może się zmienić od chwili ukazania się tych zasad lub może się różnić w zależności od urządzenia.

Udostępnianie informacji firmom trzecim

Prywatność i poufność danych Użytkownika jest ważna dla firmy PowerMat. Udostępniamy informacje o Użytkowniku firmom trzecim tylko wówczas, gdy mamy jego pozwolenie lub w wyszczególnionych poniżej okolicznościach:

Firmy partnerskie i powiązane z PowerMat. Aby zapewnić użytkownikom dostęp do punktów ładowania i Usług, które my i nasi partnerzy uważamy za ważne dla naszych klientów, możemy dzielić się z partnerami będącymi operatorami punktów ładowania informacjami pozyskanymi od Użytkowników naszej Usługi. Np. jeśli Użytkownik znajduje się w pobliżu punktu ładowania lub z niego korzysta, jeden z naszych partnerów może skorzystać z okazji, aby przesłać mu ofertę lub propozycję promocyjną dotyczącą swoich produktów bądź usług. Nasi partnerzy są zobowiązani umowami oraz przepisami prawa do ochrony danych osobowych Użytkowników. Mogą się nimi posługiwać jedynie w ramach porozumień, które z nimi zawarliśmy. Może też dzielić się informacjami osobowymi naszych Użytkowników ze spółkami powiązanymi i zależnymi PowerMat, które wspierają nas w dostarczaniu Użytkownikom zamówionych usług i produktów. „Spółka powiązana” to przedsiębiorstwo mające tego samego właściciela co PowerMat (całościowo lub częściowo), natomiast „spółka zależna” to przedsiębiorstwo, w którym PowerMat ma całość lub część udziałów.

Dostawcy usług. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników firmom trzecim świadczącym usługi na naszą rzecz. Może chodzić np. o dostawców hostingu, outsourcing obsługi klienta i wsparcia technicznego, marketerów i dostawców poczty elektronicznej czy innych dostawców usług, którzy wspomagają nas w dostarczaniu naszym Użytkownikom naszych Usług. W umowach, które zawieramy z takimi firmami trzecimi, wymagamy ochrony danych osobowych Użytkowników.

Zbycie przedsiębiorstwa. Informacje mogą zostać przekazane lub udostępnione w ramach wszelkiego rodzaju operacji fuzji, przejęcia bądź sprzedaży części lub całości udziałów firmy PowerMat lub przekazania Usługi innemu dostawcy. Ponadto w przypadku – bardzo mało prawdopodobnego – wydarzenia jak niewypłacalność, bankructwo lub oddanie pod nadzór syndyka, dane osobowe Użytkowników również mogą zostać przekazane jako aktywa biznesowe.

Ochrona PowerMat i innych. Możemy sprawdzać dane osobowe i korespondencję Użytkownika, kontrolować ją bądź udostępniać w następujących celach: (i) aby działać zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiadać na wezwania organów ścigania i władz sądowych; (ii) aby chronić prawa i własność firmy, naszych agentów, naszych klientów i innych osób, w tym egzekwować wywiązywanie się z zawartych umów, postanowień polityk prywatności i warunków użytkowania; a także (iii) aby reagować na sytuacje nagłe.

Dane nieosobowe; zagregowane dane osobowe oraz dane uzyskane drogą pasywną. Możemy udostępniać firmom trzecim dane nieosobowe i zagregowane dane osobowe niemające na celu umożliwienia zidentyfikowania Użytkownika bądź informacje uzyskane drogą pasywną, z wyjątkiem pasywnego uzyskania dokładnej lokalizacji, jak wyjaśniono poniżej.

Lokalizacja Użytkownika. Jeśli użytkownik postanowi aktywować w aplikacji funkcję lokalizacji punktów ładowania, która wykorzystuje funkcję lokalizacji GPS na jego urządzeniu mobilnym, możemy udostępniać dane GPS (nazywane powyżej „dokładną lokalizacją”) naszym partnerom, którzy są operatorami lub zarządcami obiektów, w których znajdują się punkty ładowania. Dane dotyczące lokalizacji Użytkownika, który korzysta z punktu ładowania, mogą zostać udostępnione partnerom, nawet jeśli Użytkownik wyłączył narzędzie lokalizacji punktów ładowania w Aplikacji. Z kolei żadne dokładne informacje związane z lokalizacją Użytkownika na podstawie danych takich jak numer IP nie mogą być udostępniane firmom trzecim.

Dane finansowe


PowerMat nie zbiera, nie przechowuje ani nie zatrzymuje w żaden inny sposób danych dotyczących karty kredytowej, konta bankowego ani innych tego rodzaju danych finansowych.

Dostęp do danych osobowych i ich zmiana przez Użytkownika

Zapraszamy do kontaktu Użytkowników, którzy potrzebują wsparcia w zmianie lub usunięciu swoich danych osobowych. Ze względów prawnych, rachunkowych lub zapobiegania oszustwom możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanu Kalifornia

Art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia umożliwia Użytkownikom, którzy są mieszkańcami tego stanu, bezpłatne uzyskanie raz do roku na podstawie wniosku złożonego do naszej spółki listy firm trzecich, którym udostępniane były ich dane osobowe (jeśli dotyczy) do celów marketingowych w ubiegłym roku kalendarzowym oraz kategorii danych osobowych udostępnianych takim firmom. Użytkownik, który pragnie złożyć taki wniosek lub ma pytania dotyczące zasad udostępniania informacji przez PowerMat, może się z nami skontaktować drogą e-mailową.

Informacje gromadzone na naszych stronach internetowych

Gdy Użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, możemy gromadzić określone informacje na jego temat. Informacje te dzielą się na dwie kategorie: (A) dane osobowe, które Użytkownik podaje nam dobrowolnie przy logowaniu na nasze strony internetowe oraz (B) informacje pochodzące ze śledzenia ruchu użytkownika na naszych stronach. Możemy ujawnić informacje, które Użytkownik nam podaje za pośrednictwem strony internetowej z powodów wymienionych powyżej w Sekcji III.

A. Dane osobowe podane przez Użytkownika

Możemy zatrzymać i wykorzystać do celów naszej działalności dane osobowe (i wszelkie inne informacje), które Użytkownik nam podaje. Przykładowo, jeśli Użytkownik poda nam swój adres e-mail lub weźmie udział w organizowanej przez nas loterii, możemy przesyłać mu oferty lub biuletyny reklamowe za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji online i offline. Zapewnimy Użytkownikowi możliwość rezygnacji z otrzymywania tej korespondencji. Dotyczy to także informacji, które Użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej (na przykład gdy oferujemy możliwość publikacji na forum).

B. Zasady śledzenia i wykorzystania plików cookie na naszych stronach internetowych

Możemy korzystać z technologii do śledzenia, jak Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby dopasować ją jak najlepiej do ich potrzeb. Możemy np. posługiwać się technologiami pozwalającymi wyświetlać Użytkownikowi reklamę, kiedy odwiedza naszą stronę lub inne witryny internetowe. Często wiąże się to z użyciem plików cookies, zwanych też ciasteczkami.

Cookies to małe, pojedyncze fragmenty kodu przechowywane na komputerze Użytkownika. Dzięki nim Użytkownikowi łatwiej jest przemieszczać się po naszej witrynie, a nam – sprawić, by była możliwie jak najbardziej funkcjonalna i bezpieczna dla odwiedzających. Możemy korzystać zarówno z cookies sesyjnych (które znikają po zamknięciu przeglądarki), jak i stałych (pozostają na komputerze Użytkownika do chwili, aż je wykasuje).

Możemy korzystać zarówno z ciasteczek zgromadzonych przez siebie, jak i z ciasteczek przechowywanych przez sprzedawców będących firmami trzecimi. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookies wykorzystują dane nieosobowe, aby pomóc reklamodawcom tak dopasować swój przekaz, by – na podstawie zainteresowań Użytkowników – jak najcelniej trafiał w ich potrzeby. Mogą zostać użyte do indywidualizowania na potrzeby Użytkowników treści zarówno naszej witryny, jak i innych stron, które Użytkownicy dopiero odwiedzą. Pliki cookie mogą zapisywać informacje takie jak rodzaj używanej przeglądarki, model systemu operacyjnego, dotychczas odwiedzone strony, czas wizyt, obejrzana zawartość i inne dane związane z użytkowaniem Internetu. Możemy także posługiwać się cookies, by automatycznie zbierać informacje o komputerze Użytkownika, kiedy odwiedza nasze strony internetowe, i automatycznie zachować je w plikach logowych. Mogą to być informacje takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona internetowa, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę czy adres IP (Internet Protocol) Użytkownika.

Istotne kwestie dotyczące udostępniania informacji, polityka firmy i dane kontaktowe

A. Linki do stron firm trzecich

Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych lub aplikacji firm trzecich. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że PowerMat nie jest w stanie kontrolować praktyk zbierania danych za pośrednictwem stron lub aplikacji firm trzecich, które mogą różnić się od zasad spółki PowerMat i że nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Zachęcamy do starannego zapoznania się z zasadami dotyczącymi prywatności i regulaminami takich stron i aplikacji przed udostępnieniem im jakichkolwiek danych.

B. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z całej gamy przyjętych w branży narzędzi i środków służących do ochrony danych Użytkownika i naszych systemów przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem informacji. PowerMat nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem innych stron internetowych, które Użytkownik może odwiedzić ani aplikacji, których może użyć, nawet jeśli link do tych stron lub aplikacji jest dostępny w ramach lub za pośrednictwem naszych Usług.
Spółce PowerMat zależy na tym, by Użytkownik czuł się pewnie, korzystając z usług. Nie ma jednak systemów całkowicie bezpiecznych. Dlatego też mimo że podejmujemy standardowe działania przyjęte w branży, które mają na celu zabezpieczenie danych Użytkownika, to nie możemy zagwarantować, a Użytkownik nie powinien zakładać, że jego dane, w tym dotyczące korzystania z Usług, oraz inne informacje, pozostaną zawsze bezpieczne.

C. Dzieci

Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia i zabrania się im korzystania z tych Usług. PowerMat nie prowadzi świadomie działań marketingowych skierowanych do osób poniżej 13 roku życia, nie zbiera od nich danych ani nie przyjmuje od nich żadnych usług. W przypadku powzięcia przez PowerMat wiedzy, że osoba przekazująca dane na potrzeby Usług nie ukończyła jeszcze 13 lat, spółka podejmie niezwłocznie próbę skasowania konta i wszelkich powiązanych z nim danych. Żadne ratingi aplikacji przeprowadzane przez firmy trzecie nie mogą mieć wpływu na złagodzenie tego obostrzenia.

D. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsze zasady mogą podlegać bieżącym zmianom celem ich dostosowania do zmian w naszej praktyce działania. O zmianie w zasadach niniejszej Polityki powiadomimy Użytkownika za pośrednictwem wyraźnie widocznej informacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji, e-mailem lub w inny sposób przyjęty zwykle przy przykazywaniu takich powiadomień, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany wejdą w życie trzydzieści (30) dni (lub w dłuższym wyznaczonym przez nas terminie) po publikacji takiego powiadomienia. Dalszy dostęp do Usług, Aplikacji PowerMat lub punktów ładowania bądź kontynuowanie korzystania z tych Usług, Aplikacji lub punktów oznacza zgodę Użytkownika na obowiązywanie zmienionych Zasad. W przypadku niezgody Użytkownika na obowiązywanie i przestrzeganie zmienionych Zasad, dalsze zobowiązania PowerMat lub jej odpowiedzialność z tytułu niniejszej Umowy wygasa, a Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, środka naprawczego ani odwoławczego. „Istotna zmiana” to taka zmiana do niniejszej Umowy, która ogranicza prawa Użytkownika wynikające z Umowy lub znacznie zwiększa zakres jego obowiązków z tytułu Umowy.

E. Kontakt z nami

Wszelkie pytania dotyczące ogólnego działania PowerMat, niniejszej Polityki lub Usług prosimy kierować na adres networksupport@PowerMatpolska.pl

F. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych

Świadczenie, wsparcie i hosting Usług odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i w innych krajach, natomiast korzystanie z nich podlega prawu amerykańskiemu. Użytkownik korzystający z Usług poza terytorium Stany Zjednoczonych musi być świadom, że jego Dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których znajdują się nasze oddziały. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i inne regulacje amerykańskie mogą mieć węższy zakres niż przepisy kraju Użytkownika. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych do naszych oddziałów oraz oddziałów tych firm trzecich, z którymi się nimi dzielimy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.

G. Wyłączenie praw firm trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie udziela żadnych praw firmom trzecim.

Naładuj się za free!

Pobierz Powermat już teraz!

Powermat
Pobierz Powermat z Google Play
Pobierz Powermat z Apple App Store